ABC Satria is opgericht op 2 februari 1961 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Apeldoorn onder nummer 40101896

Onze Statuten en het Huishoudelijk reglement zijn in te zien via het bestuur.