Eenmaal per jaar houden we een Algemene Ledenvergadering. Daar wordt gesproken over allerlei zaken die de vereniging betreffen.

Het bestuur stelt de agenda op waarbij o.a. aan de orde komen:

  • notulen vorige vergadering
  • jaarverslag van de secretaris
  • benoeming leden van het bestuur
  • beoordeling begroting en jaarrekening
    (met advies van kascommissie)
  • verslag van de barcommissie
  • rondvraag

Na afloop praten we nog even gezellig na onder het genot van een drankje en een hapje!